HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ

SAIKO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN ĐÓN VẬN MAY NHẬN NGAY TÁO 7”

Công ty cổ phán SAIKO VIỆT NAM tài trợ Rạp chiếu phim BHD STAR sản phẩm tặng cho khách hàng may mắn bốc thăm trúng thưởng.