THIẾT BỊ SƯỞI

Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-2551H
Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-2551H Mã: BH-2551H

MÃ SẢN PHẨM: Đèn sưởi nhà tắm

THỂ LOẠI: Đèn sưởi nhà tắm

MẦU SẮC: Ghi

SỐ LƯỢNG BÓNG: 2 bóng

ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 550W

Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-3826H
Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-3826H Mã: BH-3826H

MÃ SẢN PHẨM Saiko BH-3826H

THỂ LOẠI Đèn sưởi nhà tắm

MẦU SẮC Xám

SỐ LƯỢNG BÓNG: 3 bóng

ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 825W

Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-551H
Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-551H Mã: BH-551H

MÃ SẢN PHẨM Saiko BH-551H

THỂ LOẠI Đèn sưởi nhà tắm

MẦU SẮC Xám

SỐ LƯỢNG BÓNG: 2 bóng

ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz

CÔNG SUẤT 550W

Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-735H
Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-735H Mã: BH-735H

MÃ SẢN PHẨM: Saiko BH-735H

THỂ LOẠI: Đèn sưởi nhà tắm

MẦU SẮC: Vàng

SỐ LƯỢNG BÓNG: 3 bóng 245W

ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz

CÔNG SUẤT 735 W

Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-825H
Đèn sưởi nhà tắm Saiko BH-825H

MÃ SẢN PHẨM: Saiko BH-825

THỂ LOẠI: Đèn sưởi nhà tắm

MẦU SẮC: Vàng đồng

SỐ LƯỢNG BÓNG: 3 bóng

ĐIỆN ÁP: 220V / 50Hz

CÔNG SUẤT: 825W

Máy sưởi dầu Saiko OR-5211T
Máy sưởi dầu Saiko OR-5211T Mã: OR-5211T
MÃ SẢN PHẨM Saiko OR-5211T
THỂ LOẠI Máy sưởi dầu (loại cơ)
MẦU SẮC Trắng
ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 2300W
Máy sưởi dầu Saiko OR-5213T
Máy sưởi dầu Saiko OR-5213T Mã: OR-5213T
MÃ SẢN PHẨM Saiko OR-5213T
THỂ LOẠI Máy sưởi dầu (loại cơ)
MẦU SẮC Trắng
ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 2500W
Máy sưởi dầu Saiko OR-5229T
Máy sưởi dầu Saiko OR-5229T Mã: OR-5229T
MÃ SẢN PHẨM Saiko OR-5229T
THỂ LOẠI Máy sưởi dầu (loại cơ)
MẦU SẮC Trắng
ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 2000W
Máy sưởi điện Saiko EC-1500ER
Máy sưởi điện Saiko EC-1500ER Mã: EC-1500ER
MÃ SẢN PHẨM Saiko EC-1500ER
THỂ LOẠI Sưởi điện ( điện tử)
MẦU SẮC Trắng
ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 1500W
Máy sưởi điện Saiko EC-2000
Máy sưởi điện Saiko EC-2000 Mã: EC-2000
MÃ SẢN PHẨM Saiko EC-2000
THỂ LOẠI Sưởi điện ( cơ)
MẦU SẮC Trắng
ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 2000W
Quạt sưởi Carbon Saiko CH-805
Quạt sưởi Carbon Saiko CH-805 Mã: CH-805

MÃ SẢN PHẨM: Saiko CH-805

THỂ LOẠI: Quạt sưởi Carbon

MẦU SẮC: 800W

ĐIỆN ÁP: 220V / 50Hz

CÔNG SUẤT 800W

QUẠT SƯỞI GỐM
Quạt sưởi Gốm Saiko CH-2001R Mã: CH-2001R
MÃ SẢN PHẨM Saiko CH-2001R
THỂ LOẠI Quạt sưởi dạng Gốm
MẦU SẮC Đen
ĐIỆN ÁP 220V / 50Hz
CÔNG SUẤT 1200W
Trang 1 trên 212