8:00-17:00 T2-T6, 8:00-12:00 T7

Máy xay-ép-pha chế